Zabezpiecz swój wodomierz

Zabezpiecz swój wodomierz

PEWIK przypomina o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.