Świątecznie w wejherowskim Kampusie Eureka

Świątecznie w wejherowskim Kampusie Eureka

Kampus Eureka to miejsce zabaw nauką w Wejherowie. W  Kampusie, który mieści się w centrum miasta, przy ul. 12 Marca 213/3, młodzi ludzie ciekawi świata odtwarzają eksperymenty i doświadczenia wielkich naukowców. Guma balonowa, własne żelki, „gluty”, zwierzaki z siana, doświadczenia z cieczą nienewtonowską – takie atrakcje czekały na dzieci podczas świątecznych warsztatów w Kampusie.