Dyżur Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Dyżur Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny udziela porad w każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 w pokoju 103 w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.