Nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 01.03.2020 r. będzie obowiązywała nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.