Osiem par uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie

Osiem par uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie

Kolejni długoletni małżonkowie zostali uhonorowani „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez prezydenta RP. Podczas spotkania w wejherowskim pałacu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt uhonorował 8 par małżeńskich.