Sesja pomimo trudności

Sesja pomimo trudności

Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa 17.03 przyjęto wiele ważnych uchwał, m.in. radni podjęli niezbędne decyzje w sprawie wprowadzenia do tegorocznego budżetu kwoty prawie 19 mln zł zaoszczędzonych w 2019 roku. Środki te są konieczne do zapewnienia normalnego funkcjonowania miasta – uzupełniają braki w budżecie na rok 2020 oraz są przeznaczone na nowe zadania. Ponadto radni zmienili uchwałę w sprawie metody naliczana opłat za odpady komunalne tak, aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z preferencyjnej, zryczałtowanej stawki dla 1. i 2.osobowych gospodarstw domowych. Sesja przebiegała sprawnie.