Przedłużenie pełnienia obowiązków dyrektorskich

Przedłużenie pełnienia obowiązków dyrektorskich

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przedłużył pełnienie obowiązków dotychczasowym dyrektorom trzech placówek oświatowo-wychowawczych.