Program rehabilitacji kardiologicznej

Program rehabilitacji kardiologicznej

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Optima Care Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza mieszkańców Wejherowa do skorzystania z bezpłatnego programu rehabilitacji kardiologicznej w ramach projektu „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.