Odpust Trójcy Świętej w Wejherowie

Odpust Trójcy Świętej w Wejherowie

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną tegoroczne uroczystości odpustowe Trójcy Świętej, podobnie jak majowy odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, miały odmienny charakter. Wierni nie mogli tłumnie uczestniczyć się na wzgórzach Kalwarii Wejherowskiej, dlatego suma odpustowa odbyła się ponownie w Klasztorze Franciszkanów w Wejherowie.