Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Podobnie jak ostatnio, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności z uwagi na pandemię koronawirusa odbyła się (16.06) kolejna sesja Rady Miasta Wejherowa. Najważniejszym tematem było udzielenie absolutorium za rok 2019 i wotum zaufania Prezydentowi Wejherowa, ponadto radni przyjęli szereg uchwał zwianych z bieżącym funkcjonowaniem miasta, jak i jego rozwojem.