Miasto ogranicza koszenie trawników – będzie bardziej ekologicznie

Miasto ogranicza koszenie trawników – będzie bardziej ekologicznie

W Wejherowie koszenie trawników na wybranych terenach będzie ograniczone. Jest to kolejne proekologiczne działanie władz miasta, które ma na celu nie tylko ochronę gleby przed wysychaniem, ale wzbogacenie miejskiego ekosystemu przyrodniczego, oczyszczenie powietrza i gleby z zanieczyszczeń, a także ma dać schronienie pszczołom i innym pożytecznym owadom.