Letnie Warsztaty z Wejherowskim Centrum Kultury

Letnie Warsztaty z Wejherowskim Centrum Kultury

Od jutra rozpoczynają się pierwsze zajęcia wakacyjne dla dzieci w ramach „Letnich Warsztatów” organizowanych przez Wejherowskie Centrum Kultury. Pierwsze warsztaty to „Mobilna fotościanka – monidło” będą odbywać się w dniach 1-3 lipca br. na boisku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bukowej oraz w przestrzeni miasta.