Kamienica Sztuki powstanie w Wejherowie

Kamienica Sztuki powstanie w Wejherowie

Wejherowskie Centrum Kultury zrealizuje projekt inwestycyjny pn. „Kamienica Sztuki w Wejherowie”, na który pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaadaptowanie i modernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 257 na działania twórcze jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie mieszkańców Wejherowa ofertą edukacji artystycznej i kulturalnej.