Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyznania dotacji w trybie uproszczonym Wejherowskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Autyzmie

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyznania dotacji w trybie uproszczonym Wejherowskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Autyzmie

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Autyzmem w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2020 roku.