Zamknięty Park Kaszubski - rozpoczyna się budowa

Zamknięty Park Kaszubski - rozpoczyna się budowa

Miasto Wejherowo, z udziałem funduszy unijnych, 20 października br. zamierza rozpocząć w Parku Kaszubskim prace budowlane, związane z nowym zagospodarowaniem tego terenu. Wraz z rozpoczęciem prac nastąpi wyłączenie terenu parku z użytkowania, czyli zamknięcie parku.