Wykaz adresów mobilnych punktów pobrań COVID-19

Wykaz adresów mobilnych punktów pobrań COVID-19

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał do wiadomości mieszkańców zaktualizowany Załącznik z wykazem mobilnych punktów pobrań COVID-19 dla pacjentów ze skierowaniem.