Miejskie eliminacje do konkursu „Rôdno Mòwa”

Miejskie eliminacje do konkursu „Rôdno Mòwa”

W wejherowskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odbyły miejskie eliminacje w ramach konkursu recytatorskiego „Rôdno Mòwa”. W tym roku w konkursie wzięło udział siedmioro uczestników z trzech placówek – Szkoły Podstawowej nr 8 i 9 oraz z PZS nr 3 w trzech kategoriach wiekowych.