Otwarty Konkurs Ofert na 2021 rok pn. „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt”

Otwarty Konkurs Ofert na 2021 rok pn. „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt”

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na 2021 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych i  zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt.”