Chryzantemy dla Bohaterów

Chryzantemy dla Bohaterów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozyskała chryzantemy od producentów i sprzedawców, w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze. Pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oddział w Pruszczu Gdańskim złożyli chryzantemy w Wejherowie w Piaśnicy, przy pomniku "Ecce Patria" zwanym Bramą Piaśnicką, na Starym Cmetarzu na Kwaterze Sztutowiaków oraz przy obelisku w Parku Kaszubskim upamiętniającym istnienie dawnego cmentarza ewangelickiego.