„Badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców miast i gmin tworzących MZKZG”

„Badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców miast i gmin tworzących MZKZG”

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej realizuje badania marketingowe zachowań transportowych mieszkańców w okresie przed, w czasie i po zakończeniu epidemii covid-19.