Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie dotyczące programu w TVP3

Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie dotyczące programu w TVP3

W związku z wyjątkowo tendencyjnym programem TVP3 „W Twojej sprawie”, który ukazał się w dniu 15.02.2021 r. zawierającym nieprawdziwe informacje oraz insynuacje dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży nieruchomości oraz rzekomych nieprawidłowości w działaniu władz miasta, przedstawiamy fakty i wyjaśnienia w tej sprawie.