Miasto wspiera osoby w kryzysie uzależnień

Miasto wspiera osoby w kryzysie uzależnień

Dzięki podpisanej z Prezydentem Miasta Wejherowa umowie na dotację w łącznej kwocie 152 tys. zł na działalności Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina” możliwa jest pomoc mieszkańcom w zakresie przeciwdziałania i leczenia uzależnień.