Odpust Trójcy Świętej w Wejherowie

Odpust Trójcy Świętej w Wejherowie

Na Kalwarii Wejherowskiej odbył się Odpust Trójcy Świętej. Jak co roku przybyły rożne pielgrzymki z północnych Kaszub.