Rozpoczęli przygotowania do kolejnej rewitalizacji

Rozpoczęli przygotowania do kolejnej rewitalizacji

Wejherowo przygotowuje się do nowego programu rewitalizacji. W mieście odbyły się konsultacje społeczne na temat wyznaczenia tzw. obszaru zdegradowanego, który objęty były działaniami zawartymi w przyszłym programie.