Andrzej Gorczycki

Andrzej Gorczycki

Za Zakładem Usług Komunalnych w Wejherowie przełomowy, a przy tym pracowity rok. Co udało się zrealizować i jakie są plany na najbliższy czas, m.in. o tym rozmawialiśmy z prezesem ZUK-u,...