Staropolskie imiona ciągle w modzie

Staropolskie imiona ciągle w modzie

Antoni i Zuzanna to najpopularniejsze imiona nadawane noworodkom urodzonym w Wejherowie.
Niestety zarówno w mieście, jak i całym regionie, zaobserwować można znaczący spadek urodzeń.