Co daje Uniwersytet Trzeciego Wieku

Obserwujemy stały wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Zwiększa się także długość życia. Zachodzi zatem potrzeba umożliwienia tej grupie osób warunków dalszego rozwoju intelektualnego. Nie możemy zlekceważyć tego zjawiska.

Marginalizowanie ludzi, których potencjał, możliwości intelektualne, a także chęć rozwoju i dalszego kształcenia się w połączeniu z większą ilością wolnego czasu, stanowi przesłankę skierowania do nich specjalnej oferty dydaktycznej. Dotyczy ona osób pragnących nadal aktywnie dokształcać się, organizować, poznawać nowe dziedziny życia i na bieżąco komunikować się między sobą. Realizowanie takich potrzeb ma niewątpliwie olbrzymi wpływ na zachowanie dobrej kondycji psycho-fizycznej każdego człowieka i to w każdym wieku.

Statystycznie większość słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku stanowią kobiety, które lepiej znoszą wiek emerytalny pod względem psychicznym jak i fizycznym, stąd też ich potrzeba dalszej aktywności poza zawodowej. Wiele z nich także czuje potrzebę zajmowania się rzeczami, na które nie miały czasu wychowując dzieci i zajmując się domem, teraz mają możliwość nadrobić te zaległości.

Dobrze jest, gdy rodzina wspiera ich działania. Chwali się przed innymi osiągnięciami swoich rodziców, czy dziadków. Docenienie wiedzy i umiejętności ludzi starszych niewątpliwie dowartościowuje ich i odmładza. Możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu dzieci i wnuków pozwala zacieśniać więzi rodzinne, powoduje lepsze zrozumienie międzypokoleniowe. Osoby starsze czują się potrzebne gdy członkowie rodzin pytają ich o zdanie i proszą o pomoc w różnych dziedzinach życia.

Złota jesień życia może być dobrym okresem, w którym naturalnym jest oddawanie się bez reszty robieniu czegoś, co daje przyjemność, satysfakcję. Wyzwanie, to nie jest obce także naszemu Uniwersytetowi. Słuchacze UTW mają kontakt z informacjami naukowymi a nie z wiedzą ogólną. Dodatkowym elementem stymulującym są indeksy studenckie, dzięki którym słuchacze mogą potwierdzać swój udział w zajęciach.

Pamiętajmy, iż aktywność intelektualna i fizyczna daje także gwarancję sprawności i pogody ducha, chroni przed depresjami, frustracjami, samotnością i chorobą. W UTW nawiązują się przyjaźnie i pojawia się poczucie przynależności do grupy, jest to dobre miejsce do nawiązywania kontaktów. Oprócz spotkań przy kawie czy herbacie, można obejrzeć dobre filmy, wrócić do poezji, uczestniczyć w turniejach różnych gier, wymienić się książkami.

Oferta zajęć UTW w Wejherowie:

 • socjologia
 • archeologia
 • biologia
 • ochrona zdrowia
 • zdrowe żywienie
 • malarstwo
 • rękodzielnictwo
 • biblioterapia
 • historia sztuki
 • Nordic Walking
 • wycieczki terenowe
 • zajęcia gimnastyczne
 • kinezygerontoprofilaktyka

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie,
tel.: 0 784 659 795, e-mail: azw.utww@tlen.pl
www.utww.pl