Używki w ciąży

Każda kobieta nosząca pod swym sercem nowe życie powinna dokładnie dobierać produkty, które spożywa. Poniżej przedstawiam listę używek, które najczęściej rodzą pytanie czy wolne je przyjmować w ciąży czy też nie.

1. Kawa i herbata Obie zawierają teinę i kofeinę. Oba przenikają przez łożysko. Te substancje mogą dosyć niekorzystnie wpływać na rozwijający się płód szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży. Kofeina powoduje przyspieszenie akcji serca zarówno ciężarnej jak i dziecka. W czasie pierwszego trymestru serce dziecka składa się z 2 komór i akcja jego serduszka wynosi około 150 uderzeń na minutę. Zatem po spożyciu kawy lub herbaty będzie biło jeszcze szybciej. Dodatkowo teina i kofeina wypłukuje z organizmu cenne witaminy i minerały, które są niezwykle ważna dla rozwijającego się płodu. Teina może też powodować zaparcia, które szczególnie dokuczają kobietom w ciąży.

2. Alkohol. Jest to substancja toksyczna, która przechodzi przez łożysko. Na każdym etapie ciąży jest ona niebezpieczna dla malucha. Alkohol po godzinie od spożycia przez matkę przenika do organizmu dziecka. Spożywanie go w ciąży grozi np. upośledzeniem umysłowym u dziecka, poronieniem, porodem przedwczesnym czy też wystąpieniem FAS-u. Wątroba płodu nie metabolizuje alkoholu tak jak wątroba dorosłego człowieka. Z badań wynika, że kobiety wykształcone nie spożywają alkoholu w ciąży tak często jak kobiety niewykształcone.

3. Papierosy. Nikotyna jest związkiem toksycznym, który jest niebezpieczny dla rozwijającego się dziecka. Nikotyna przenika przez łożysko. U noworodków kobiet, które paliły w ciąży często obserwuje się mniejszą masę ciała. Wystąpić też może poronienie, wady wrodzone, zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego. Co za tym idzie po porodzie maluch też dostaje mniejszą liczbę punktów w skali Apgar. Palące często nie zdają sobie sprawy ze związków zawartych w papierosach. Poza nikotyną można znaleźć tam też metale ciężkie takie jak ołów, kadm czy promieniotwórczy polon. Substancje te przenikają do malucha, do błon płodowych i nie są z nich usuwane, tylko się kumulują. Znaczy to tyle, że maluch jest ciągle poddany działaniu związków rakotwórczych i niebezpiecznych. Mówi się, że wypala on więcej niż matka. Dla kobiety jest to jeden papieros a dla dziecka aż jeden. Pomimo wielu akcji propagujących zdrowy styl życia bez papierosów w ciąży, Polki są na niechlubnym pierwszym miejscu w Europie jeżeli chodzi o palenie w ciąży. Jest to niewątpliwie wielki wstyd, aby w kraju rozwiniętym odsetek palący ciężarnych wynosił 24%.

Czas ciąży jest okresem niezwykłym. Każda ciężarna powinna być zmotywowana do prowadzenia zdrowe trybu życia. Działania te mają jeden najważniejszy cel. Mają one zapewnić zdrowie nie tyle samej ciężarnej co jej dziecku. Przecież jest ono bezbronne i całkowicie uzależnione od woli matki. Nie jest ono w stanie powiedzieć mamie, żeby nie piła czy nie paliła, żeby go nie truła. Dlatego w gestii lekarzy i położnych jest prowadzenie edukacji w tym zakresie.

Doradzała:
mgr. Estera Chejda,
Nowoczesna Szkoła Rodzenia Bociek
www.bociek.org